Mesing (MS) je u osnovi dvokomponentna legura bakra (Cu) i cinka (Zn). Da bi se poboljšale osobine mesinga, npr. obradivost ili otpornost na koroziju dodaju se drugi kemijski elementi, u manjim količinama i to su takozvani specijalni mesinziDodavanjem cinka povećava se zatezna čvrstoća mesinga, a smanjuje električna i toplotna provodljivost, kao i otpornost na koroziju.

U sljiedećoj tabeli se nalazi niz mesinga koje držimo na lageru:

Legura EN Gustoča: Kemijski sastav: Svojstva i upotreba:
CuZn39Pb3
(MS58)
CW614N 8,5 Cu 57,0-59,0
Pb
2,5-3,5
Zn ostatak
– pogodan za toplu obradu, najviše se koristi u procesnoj industriji, za sitne dijelove instrumenata, zupčanike satova, gravirane skale, zakovice, u elektro industriji
CuZn37
(MS63)
CW508L 8,4 Cu 62,0-64,
Zn ostatak
– najvažnija legura za hladnu obradu (vučenje, valjanje, prešanje), pogodan za zavarivanje, otporan na koroziju izazvanu slatkom vodom, dobar za tretiranje lužinama; služi za izradu cijevi, vijaka, zatvarača
CuZn33
(MS67)
CW506L Cu 65,5-68,5
Zn ostatak
– povećana sposobnost za hladno oblikovanje, žičane mreže, cijevne zakovice, vijci
CuZn10
(MS90)
CW501L Cu 89,0-91,0
Zn ostatak
– instalacijski dijelovi za elektrotehniku, ukrasni predmenti

 

Mesinzi koji sadrže 70%, 68% i 65% bakra imaju odlične osobine pri hladnoj deformaciji pa se koriste za duboko izvlačenje čahura za municiju, dijelova za električne armature, itd. Toplo se teže deformiraju jer su plastični samo u jednom uskom temperaturnom intervalu.

obojeni metali - mesing, mesing limovi, mesing trake, mesing cijevi, mesing šipke