Naše lokacije u Bosni i Hercegovini 

Sarajevo

Sjedište firme Metal-Centar d.o.o. u Sarajevu se nalazi na Stupu u ulici Tvornička 3.

e-mail: metal.centar@bih.net.ba

Telefon: +387 33 762 050

Fax: +387 33 762 052

Podružnica Tuzla

Bosanska poljana bb, Šićki Brod
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

e-mail: metal_centartz@bih.net.ba
tel:    + 387 35 215 350
fax:   + 387 35 349 646

Podružnica Banja Luka

Svetosavska 132 , Glamočani

78.250 Laktaši, Bosna i Hercegovina

e-mail: banjaluka@metalcentar.ba

tel:    + 387 51 323 472
tel:    + 387 51 323 470
fax:   + 387 51 318 804