Iz naše ponude crne metalurgije alatnih čelika izdvajamo:

  • alatni čelici okrugli
  • alatni čelici plosnati

Alatni čelici služe za izradu alata kojima se obrađuju i oblikuju matalni i nemetalni materijali. Alatni čelici koriste se između ostalog i za izradu kalupa za duboko vučenje, sjekira, krampova, kamenolomskih alata, alata za štancanje, škara, sjekača, različitih strojnih noževa, valjaka, alata za izradu cijevi, glodala, svrdla, turpija, dlijeta, kalupi za toplo vučenje, kalupi za prešanje matala, granične pločice, kutnici, pomična mjerila itd

Alatni čelici se koriste u zakaljenom i popuštenom stanju. Od alatnih se čelika zahtijevaju posebna svojstava kao što su visoka tvrdoća i otpornost na trošenje, postojanost čvrstoće kod povišenih temperatura, dobro ponašanje pri toplinskoj obradi itd. Alatni čelici se izrađuju u različitim kvalitetama za raznovrsne primjene.

Evo nekoliko primjera kod kojih vidimo različitost primjene alatnih čelika u izradi alata: alati za rezanje i hladno oblikovanje metala, alati za toplo oblikovanje metala, alati za oblikovanje nematala, alati za obradu odvajanjem čestica, mjerni alati …

Podjela alatnih čelika u dvije grupe
Prema kemijskom sastavu alatne čelike dijelimo na:

  • nelegirani alatni čelici
  • niskolegirani alatni čelici
  • visokolegirani alatni čelici

Prema radnoj temperaturi alatne čelike dijelimo na:

  • altni čelici za hladni rad (koriste se za izradu alata čija temperatura ne prelazi 200°C i odlikuju se dobrom žilavošću, obradivošću, visokom tvrdočom i otpornošču na trenje)
  • alatni čelici za topli rad (koriste se za izradu alata koji moraju podnositi radne temperature veće od 200°C te se odlikuju dobrom žilavošću, otpornošću na trošenje, otpornošću na udarno opterečenje, otpornošću na preganje i popuštanje, odnosno dobrom stabilnošću)
  • brzorezni alatni čelici(odlikuju se izvrsnom otpornošću na trošenje i otpornošću na popuštanje kod visoke radne temperature, ali zato imaju malu žilavost)

Alatni čelici se proizvode najmodernijim tehnologijama i uređajima te nam daju mogućnost preciznog pračenja njihovih kvaliteta koje su jako važne za izradu kvalitetnih i izdržljivih alata.
Za indentifikaciju različitih kvaliteta alatnih čelika koristi se AISI-SAE skala.